BILDER

Bostad Ab Turun Kehrä adress är Raunistulantie 13 B- norr om Barker fabriksområdet vid Åbo-Tammerfors järnväg. Bakom järnvägen öppnar sig vyerna mot Auraå och Koroinen. Huset har blivit färdigt i juni 2017. Se också interiörbilder här.

Bostads Ab Turun Kehrä 17.9.2018
Bostads Ab Turun Kehrä 17.9.2018

Bostads Ab Turun Kehrä 17.9.2018
Bostads Ab Turun Kehrä 17.9.2018

Koroistenniemi
Koroistenniemi

Bostads Ab Turun Kehrä 17.9.2018
Bostads Ab Turun Kehrä 17.9.2018

1/9

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi