KARTA

Bostads Ab Turun Kehrä, Raunistulavägen 13 B

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi