As Oy Turun Kehrä, kerros 1.

LÄGENHETSLISTA

Hyrespriser vid förfrågan: kiinteistoosasto@veritas.fi

Bostads Ab Turun Kehrä, legenhets 38-82.

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 Åbo

010 55 010

www.veritas.fi